Stijlpaviljoen

Stijlpaviljoen

Opdracht van de stichting Stijlpaviljoen Amersfoort:

Het Stijlpaviljoen is een project in het kader van het Stijljaar 2017 en dient daarom aan te sluiten bij de uitgangspunten van De Stijl. De deelnemende kunstenaars hebben zich ervan vergewist dat De Stijl een toonaangevende stroming is met een aantal kenmerken qua kleurstelling, vormgeving en filosofie.

Het Stijlpaviljoen is zodanig ontworpen en gebouwd, dat het een sterke (ver)binding heeft met elementen van De Stijl.

Zoals Rietveld het zou zeggen:

“De werkelijkheid die de architectuur scheppen kan, is de ruimte.”

Onlosmakelijk verbonden met De Stijl is het Nieuwe Bouwen: toekomstgericht, innovatief en met basismaterialen.

Mijn motivatie:

De kunstenaars van de Stijl hadden een sleutel naar een beeldtaal die nog steeds de wereld om ons heen beïnvloedt.

Waar past de sleutel van de toekomst op? Welke beeldtaal zal, net als de Stijl, de wereld zo lang in zijn greep kunnen houden.

Beschrijving:

De “blokken” komen in beweging en langzaam lossen ze op. Welk sleutelgat is de juiste voor de sleutel van de toekomst?

Het is een print op vijf meshdoeken die tussen de steigerbuizen  worden gespannen.

Doeken zijn te bestellen en kosten €250 per stuk.  €1.100 voor 5. Het zijn mooie zonwerende doeken voor bijvoorbeeld op een terras.